Културни Преображај

Сва неправда која је начињена природним екосистемима, није нанела највећу штету природи, већ људима и друштву. Појединац у атомизованом конкурентном либералном друштву самопроизводи слику о себи кроз стицање својине.

Read On →

Raspodela ekoloških šteta i koristi među suverenim državama u procesu globalizovane ekonomije

Potvrda o neravnomerno raspoređenim troškovima i koristima globalizacije jeste uspostavljanje finansijske i političke kontrole snažnih država i drugih centara moći nad slabim državama. Održanje moralne korupcije spolja i dovođenje države u dužničko ropstvo je od vitalnog značaja za ostvarenje budućih finansijskih koristi pojedinih bankarskih i privrednih korporacija. Zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje su posebno negativno pogođene ovim nepravilnostima.

Read On →

Raspodela ekoloških šteta i koristi u Srbiji tokom procesa deregulacije, privatizacije i liberalizacije

Poljoprivredno zemljište, kao dobro trajne i neprocenjive nacionalne vrednosti, bitno za dobijanje hrane visoke zdravstvene vrednosti, prodaje se. Briga o održivom korišćenju ovog teško i sporo obnovljivog prirodnog resursa prepušta se pojedincu, odnosno korporaciji.

Read On →

Održivi razvoj - dobar izbor za opstanak lokalne zajednice

Još, kada je 1987. kao koncept razvoja usvojen, o njemu se govori kao jednom od načina spašavanja planete i opstanka vere u potencijale vrednosnih normi koje ljudsko društvo nosi u sebi.Pogled prema okolini koja nas okružuje otkriva samo ono što gledalac može da vidi, oseti i razume. Kada taj pogled bude video mnogo dalje i dublje od zagađenog vazduha, voda, uništenih predela i otpada, tada ćemo znati da smo na dobrom putu održivog razvoja.

Read On →

Održivi razvoj energetike Srbije ≠ Tržišni razvoj energetike Srbije

Cela konferencija, kao i usvojena Strategija razvoja energetike bajkovito, idilično oživljavaju efekte 'slobodnog' tržišta dok istovremeno, što je i zbunjujuće, zapostavljaju 'cost-benefit' analizu sa nacionalnog aspekta. Da li bi ijedan strani investitor ulagao na bilo koje tržište bez takve analize?

Read On →

Upotrebljivost koncepta održivi razvoj u lokalnoj zajednici

Koncept održivi razvoj jeste alat pomoću koga se javnim politikama (strategijama razvoja) i zakonima kontroliše smer dejstva tržišta.

Read On →